ทัวร์ญี่ปุ่น Wow Snow Monkey 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น Wow❗Snow Monkey 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Scoot Airlines (TR) ราคาเริ่มต้น 27,888 พักโอกากิ 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน โยโกยะออนเซ็น 1คืน นาริตะ 1คืน 
เมืองเซกิแหล่งผลิตมีดมีด หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต ปราสาทมัตสึโมโต้ จิโกกุดานิSnow Monkey ลิงออนเซ็น วัดเซ็นโซจิ จุดชมวิวทะเลสาบสุวะ โยโกยะออนเซ็น นั่งกระเช้า Kita Yatsugatake Ropeway สนุกสนานกับหิมะและลานสกี ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ชินจูกุ วัดนาริตะ