ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO BLOSSOM SAKURA 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO BLOSSOM SAKURA 6วัน4คืน โดยสายการบิน Malaysia Airlines(MH) ราคาเริ่มต้น 49.999 วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าเลต ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ ชมซากุระ