ทัวร์ญี่ปุ่น HISO NO FREE DAY 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HISO NO FREE DAY 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) ราคาเริ่มต้น 35,500  ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นที่ อามาโนะ ฮาชิดาเตะ ล่องเรือท่องเที่ยวหมู่บ้านริมทะเล ที่อิเนะ ตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารนกนางนวล สัมผัส บรรยากาศหิมะ และ เก็บสตรอเบอร์รี่แบบจุใจ ชมความงามของป่าไผ่ อาราชิยาม่า และสะพานโทเง็ตสึเคียว 
ช้อปปิ้งจุใจ ที่ ชินไซบาชิ , Expo City และ ซุปเปอร์มาเก็ต อิออน สัมผัสการแช่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า