ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IBARAKI FUJI ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (AUTUMN) 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IBARAKI FUJI เริ่มต้น 28,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IBARAKI FUJI ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (AUTUMN) 5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เริ่ม 22,888 เที่ยวทุกวัน ไม่มีอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความสวยงามของดอกไม่ได้นานาพรรณ ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค Hitachi Seaside Park วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ช้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และ อิออน มอลล์

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!!บุฟเฟต์ ขาปู