ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TOWN IN TOWN 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TOWN IN TOWN 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินไทย(TG) เริ่มต้น 35,999  พาเที่ยวโนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-มิตซุยเอ้าเล็ท โอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-คลองโอตารุ
โรงงาน ชอคโกแลต นอนไนเมือง 3 คืน โรงแรมอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ท่านสามารถเดินชมเมือง