ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO-SNOW DRIFT ICE เรือตัดน้ำแข็ง

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO-SNOW DRIFT ICE เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน4คืน โดยสายการบินการบินไทย(TG) ราคาเริ่มต้น 42,999  ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์