ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO PANORAMA 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO PANORAMA 5วัน3คืน โดยสายการบินการบินไทย(TG) ราคาเริ่มต้น 37,999  เยือนเมืองอะซาฮิกาวะ-ชิมราเมงร้านดังที่หมู่บ้านราเมง ชมเหล่าเพนกวิ้นเดินขบวนพาเรดที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ ชมสุนัขลากเลื่อน