ทัวร์พม่ากับมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ที่เราต้องสักการะ

หนึ่งในประเทศที่ยังคงความมีเอกลักษณ์ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีพร้อมทั้งยังสืบสานความเป็นพุทธศาสนิกชนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ก็คือประเทศพม่านั่นเองค่ะ การทัวร์พม่า จึงเต็มไปด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ต่างๆ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นเจดีย์ ที่เราควรจะต้องมีโอกาสไปสักการะ สักครั้งหนึ่งในชีวิต

            แลนด์มาร์คแห่งแรกสำหรับการทัวร์พม่าก็คือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าสองพันปีแล้วล่ะค่ะ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่า ความสวยงามและวิจิตรตระการตาของมหาเจดีย์แห่งนี้อยู่ที่การมีทองหุ้มตัวเจดีย์ไว้ด้วยน้ำหนักกว่าพันตันและยังเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าอีกด้วยดังนั้นแล้วผู้คนที่ตั้งใจมากราบไหว้สักการสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ส่วนใหญ่จะมาเพื่อสวดมนต์ ขอพรโดยตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระเจดีย์ เพราะเชื่อว่าจะประสบผลตามปรารถนา และสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้จากการไปกราบไหว้เจดีย์แห่งนี้ก็คือ จะมีชาวพม่าร่วมแรงร่วมใจกันปัดกวาดเช็ดถูลานเจดีย์อยู่เสมออีกด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความรักความเคารพและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาและผู้คนทั่วโลกกราบไหว้ นับเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะเห็น ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งไหนเลยล่ะค่ะ

            พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ หรือชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุมุเตา ตั้งอยู่ที่ กรุงหงสาวดี และยังมีอายุยาวนานกว่า 2000 ปี พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างตามแบบฉบับของมอญ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเนื่องจากก่อนออกศึกทุกครั้งพระเจ้าบุเรงนองจะส่งมานมัสการพระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ก่อนออกศึก และที่นี่ยังได้ถือว่าเป็นมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดของพม่าอีกด้วย เมื่อเรามาสัมผัสความสวยงามของที่นี่เราจะเห็นว่ามหาธาตุเดิมที่พังทลายจากการ เกิดแผ่นดินไหวยังคงตั้งอยู่ข้างๆเจดีย์องค์ใหม่ ซึ่งจุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่ มีความศักดิ์สิทธิ์ และเหมาะมากที่สุดสำหรับการตั้งจิตอธิษฐานค่ะ

            พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าก้อนหินทองแห่งศรัทธา พระธาตุแห่งนี้ เป็นก้อนหินใหญ่ที่ยื่นออกมานอกหน้าผาแต่ยังคงตั้งตระหง่านไม่ไหวเอง ซึ่งเชื่อกันว่าพระอินทร์นำมาแขวนไว้นอกจากนี้บนก้อนหินยังจำลองพระเกษแก้วจุฬามณี พระธาตุประจำปีจอที่มีความเชื่อกันว่า ใครได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนแห่งนี้ครบ 3 ครั้งจงมีแต่ความสุขความเจริญและสมความปรารถนาในทุกประการ

            พระมหามัยมุนี ตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของพม่า พระมหามัยมุนีถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า ที่เชื่อกันว่าเป็นองค์พระพุทธรูปที่มีชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจให้เพื่อเป็นตัวแทนในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ดังนั้นแล้วในทุกๆเช้าชาวพม่าซึ่งจะทำการล้างพระพักตร์ ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดี พร้อมกับแปรงพระโอษฐ์จากนั้นใช้ผ้าจากศรัทธาที่ชาวบ้านนำมาถวายมาเช็ดให้แห้งสนิทนับว่าเป็นพิธีการ ที่ มีมาตั้งแต่สมัยอดีตและยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

             นี่เป็นเพียง ตัวอย่างบางตอนของแลนด์มาร์คที่สำคัญสำหรับการทัวร์พม่าที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ หากอยากสัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงสำหรับการ เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมในประเทศที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาแห่งนี้ ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ ในเว็บไซต์ และเรายินดีให้บริการ พร้อมจัดโปรโมชั่นดีๆ ด้วยความเต็มใจยิ่งค่ะ